Eikenprocessierups

Hier vindt u algemene informatie over de eikenprocessierups, de klachten die de rups kan veroorzaken, het herkennen van de rupsen en de bestrijding / beheersing van de eikenprocessierups (Thaumethopea processionea).

Algemene informatie eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Dit kan serieuze overlast veroorzaken. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren), vandaar de naam eikenprocessierups.

Klachten en allergische reactie

In de maanden mei tot augustus vervellen de eikenprocessierupsen maar liefst 5 keer. In en nabij de eikenboom vormen de rupsen hun nesten. Deze nesten kunnen verschillen van omvang, maar ook van hoeveelheid per boom. Wanneer u in contact komt met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan. Denk hierbij aan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen. Ga niet krabben en vermijd contact met de huid. Verwijder de haartjes met breed plakband zoals ductape. Spoel de ogen met water en was de kleding op 60 graden. Blijven de klachten aanhouden? Raadpleeg dan uw huisarts.

Een eikenprocessierups herkennen

De nesten van de eikenprocessierups zijn vanaf de grond nauwelijks zichtbaar. En ook oude nesten kunnen nog steeds klachten veroorzaken. Hoewel u de insecten nog niet kunt waarnemen kunt u wel voorkomen dat deze in uw eik terecht komen. Laat daarom maart, begin april uw boom preventief behandelen met een daarvoor bestemd bestrijdingsmiddel. Voorkomen is beter dan bestrijden is ons motto.

nest-eikenprocessierups.jpg

Bestrijding en beheersing

Bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups gebeurt door middel van het wegzuigen van rupsen en nesten. Of door vroegtijdige bespuiting met biologische middelen. Laat een nest van de eikenprocessierups uitsluitend professioneel verwijderen. Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf te bestrijden. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn deskundig en hebben een ruime ervaring in beheersing van eikenprocessierupsen.

    eikenprocessierups+bg.jpg