Broedvrij houden van terreinen

Dit kunnen verschillende terreinen zijn als bouwterreinen, haventerreinen en industriegebieden. Terreinen dienen vrijgehouden te worden van broedvogels omdat broedende vogels beschermd zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden of wanneer er werkzaamheden in uitvoering zijn mogen de broedvogels niet verstoord worden.  

Veel vogelsoorten komen elk jaar op dezelfde plek terug om te broeden. Vooral voor braakliggende terreinen kan dit een probleem zijn. Als er machines op het terrein zijn, schrikt dat de vogels niet af. Hetzelfde geldt voor bouwmateriaal, dit wordt juist als schuilmogelijkheid gebruikt om te broeden.  

Het is van groot belang dat vogels op tijd geweerd worden van de broedlocaties. De eerste werkzaamheden beginnen soms al begin februari, dit is afhankelijk van het weer.  

Het hangt van het terrein af welke soorten er broeden. In een haventerrein zullen dit voornamelijk meeuwen zijn. In haventerreinen komen broedvogels voor die soms wel drie legsels per jaar hebben waardoor de vertraging van eventuele werkzaamheden groot is. Tot slot kunnen we ook industrieterreinen broedvogelvrij houden. Dit kan van groot belang zijn om de processen niet te laten onderbreken.   

De  mogelijkheden die wij aanbieden zijn verjaging en opsporing met behulp van een hond. De hond spoort de vogels op om ze vervolgens te verjagen. In het verlengde van de hond hebben wij ook de mogelijkheid om een roofvogel in te zetten. Dit geeft angst voor eventuele vogels om te gaan broeden. De derde mogelijkheid is om het terrein ongeschikt te maken om te broeden. Begroeiing als bomen en struiken worden weggehaald en de lage vegetatie wordt gemaaid. Hierdoor zal het terrein voor sommige soorten ongeschikt zijn om te broeden.