Overlast door duiven voorkomen

De stadsduif is de laatste decennia flink in opkomst en zorgt voor steeds meer overlast in de steden. Dankzij het grote aanpassingsvermogen kan de stadsduif zich op vrijwel ieder oppervlak vestigen, zoals een dakgoot, balkon of richel en zijn een paar takjes en wat rommel genoeg om een nestje te maken. 

Door de grote hoeveelheden voedselafval die de mens achterlaat hebben ze meer dan voldoende te eten en breidt de populatie zich snel uit. Ook worden ze steeds brutaler in het verkrijgen van voedsel en de plaatsen waar ze zich vestigen. Ze worden gemiddeld zo’n 7 jaar oud, maar kunnen zelfs een leeftijd van 20 jaar bereiken. Ze kunnen maar liefst 20 jongen per jaar voortbrengen. In veel steden hebben ze zich ontwikkeld tot een ware plaag. 

Het geluid dat ze produceren wordt vaak als erg irritant ervaren, ook omdat ze hier ’s morgens al vaak vroeg mee beginnen. Maar de uitwerpselen zijn vaak veel nog vervelender: een duif produceert circa 14 kilo mest per jaar! Door de agressieve ammoniak die de uitwerpselen bevat, raakt de lak van auto’s en gevelwerk snel aangetast. Daarom raden wij aan om duivenpoep zo snel mogelijk van deze oppervlakken te verwijderen. 

De stadsduif zelf kan gastheer zijn voor allerlei parasieten zoals mijten, teken en vlooien waardoor hij ook ziekten kan overbrengen. De nesten van stadsduiven bevatten niet alleen allerlei parasieten zoals motten, vliegen, kevers en stofluizen, maar veroorzaken ook verstoppingen van hemelwaterlozingen. 

De meeste duiven zijn zo gewend aan contact met de mens dat ze zich niet snel weg laten jagen. Is de ene duif vertrokken dan komt er vaak snel weer een andere, die er ook geen problemen mee heeft het oude nestje gewoon over te nemen. Professionele wering is vaak nodig om het probleem echt op te lossen. 

Snel actie ondernemen?

Neem contact op!