Overlast van ganzen binnen de perken houden

Bestrijden van tamme ganzen

Tamme ganzen zijn in bijna elk (stads)park aanwezig. De ganzen worden vaak gevoerd door omwonenden.  

De ganzen hebben in de bebouwde kom bijna geen natuurlijke vijand. Hierdoor kunnen tamme ganzen zich makkelijk voortplanten. Hierdoor kan een ganzenpopulatie snel uitgroeien tot aantallen die voor overlast kunnen zorgen.  

Wanneer er te veel ganzen zijn komt de verkeersveiligheid in het geding door overstekende ganzen. Er treedt vervuiling op door uitwerpselen. Ook kunnen ganzen met eieren en/of jongen mensen of huisdieren aanvallen.  Verder komt het voor dat ganzen geluidsoverlast veroorzaken en in sommige gevallen kan er blauwalg ontstaan in recreatieplassen.  

Wij kunnen de eieren behandelen zodat de populatie niet verder uitbreidt.  Tevens kunnen wij bestaande populaties terugbrengen tot een acceptabel niveau. De ganzen die te veel zijn worden gevangen en levend herplaatst.  

Overlast wilde ganzen beperken

Wilde ganzen nemen sterk in aantallen toe. Dit zijn soorten als kolgans (in de winter), grauwe gans en brandgans maar ook de Canadese gans kan voor veel schade zorgen.  De verschillende ganzen soorten veroorzaken gevaarlijke situaties door onder andere laag over te vliegen. Ganzen veroorzaken vraatschade aan gewassen en zorgen voor vervuiling door  uitwerpselen. Ganzen zijn vormen tevens een gevaar voor de vliegveiligheid doordat ze in vliegtuigmotoren kunnen komen.  

Voor wilde ganzen zijn verschillende mogelijk waaronder het verjagen en het vangen van ruiende ganzen. De oplossingen bespreken wij graag tijdens een locatie bezoek.