Snel groeiende populaties wilde konijnen tegengaan

Konijnen zijn dieren die in korte tijd in grote getalen aanwezig kunnen zijn. Konijnen planten zicht heel snel voort. Voordat een konijn 1 jaar is zijn ze vruchtbaar. Per jaar kan een konijn drie tot zeven worpen krijgen met 5 tot 6 jongen per worp. 

Konijnen kunnen zorgen voor graaf- en knaagschade, maar onderschat de imagoschade ook niet die een konijn kan veroorzaken. Graafschade wordt vaak ervaren in parken, sportvelden en tuinen, maar ook begraafplaatsen ervaren konijnenoverlast. Hier is vraatschade aan vers gelegde bloemstukken en graafschade onder de graven. Dit geeft imagoschade, vaak emotioneel niet wenselijk.  

Wij hebben verschillende mogelijkheden om uw konijnenprobleem op te lossen. Dit kan in sommige gevallen door het weren van konijnen maar in de meeste gevallen bestaat de oplossing uit het vangen van de konijnen.  

Het vangen van konijnen wordt gedaan door de inzet van fretten, soms in combinatie met een roofvogel. Op deze wijze wordt snel een resultaat geboekt. Echter is het zeer aan te bevelen dat als de konijnenpopulatie onder controle is dat er een beheerplan op maat gemaakt wordt.