Overlast door steenmarter

Van steenmarters wordt de laatste aantal jaren een toenemende mate van overlast ervaren. 

De steenmarter kan zich in woningen vestigen. Dit geeft overlast in de vorm van stank en/of geluid. De steenmarter kruipt vaak onder dakpannen, in de spouw of in holle ruimtes. ’s Nachts gaat de steenmarter op zoek naar voedsel waardoor de geluidsoverlast ervaren wordt. De uitwerpselen van de steenmarter geven een penetrante geur af waarvan ook overlast ervaren wordt. Ook meegesleept voedsel gaat stinken in de verblijfplaats van de steenmarter.  

Preventie is de beste manier om een steenmarter uit de woning te weren. Een steenmarter kan door een gaatje vanaf 5 centimeter. 

Vaker komt het voor dat de steenmarter al in de woning zit en dan wordt het een ander verhaal. Een steenmarter is beschermd en mag daarom niet worden geweerd van de verblijfplaats, in dit geval de woning. De steenmarter mag ook niet gedood worden!  

Schakel altijd een deskundige in wanneer u overlast ervaart van een steenmarter.