Vogelwering zonnepanelen

Wanneer u beschikt over zonnepanelen is het slim om te zorgen dat vogels er niet onder nestelen. BPCF kan u hierbij helpen door het plaatsen van vogelwerende borstels rondom de zonnepanelen.

Wist u dat vogels heel graag nestelen onder zonnepanelen? Tussen de zonnepanelen en het dak zit altijd ruimte t.b.v. ventilatie. In de winter houden zij zich in die ruimte lekker warm, in de zomer schuilen ze voor de zon. Ook is het natuurlijk een goede schuilplaats tegen roofdieren. Maar de vogels schuilen niet alleen, ze vinden de ruimte onder de zonnepanelen ook ideaal om een nestje te bouwen. Dit brengt grote nadelen met zich mee, en kan zelfs gevaarlijk zijn.

Nadelen vogels en vogelnesten onder zonnepanelen

  • Door de nesten en de vogelpoep wordt de ventilatie belemmert onder de zonnepanelen. 
    Goede ventilatie is van groot belang om de zonnepanelen af te koelen. Hoe warmer de panelen worden, hoe lager de energieopbrengst.
  • De materialen die de vogels gebruiken voor hun nesten, zijn brandgevaarlijk
    Dit in combinatie met oplopende temperatuur door de verminderde ventilatie, kan uiteraard heel gevaarlijke situaties opleveren.
  • De nesten geven rommel in de dakgoot, waardoor de dakgoot kan verstoppen.
  • De vogelnesten trekken insecten aan.
  • Door de vogelpoep op de panelen vermindert het rendement.
  • De vogels kunnen flink geluidsoverlast geven.

Vogelnesten onder zonnepanelen beter voorkomen dan genezen!

Wanneer er een vogelnest onder je zonnepanelen zit, mag deze in het broedseizoen niet verwijderd worden. Dat broedseizoen is van 15 maart t/m 15 juli. Tijdens zeer rendabele maanden mis je dan dus een stuk energieopbrengst, en loop je het risico op brand.

Plaatsen van vogelwerende borstels rondom de zonnepanelen

BPCF voorziet u graag van raad en daad om uw zonnepanelen te beschermen. We maken daarvoor gebruik van stevige 'borstels' die we rondom de zonnepanelen monteren. Op deze manier blijft er onder de zonnepanelen voldoende ventilatie, maar maken vogels geen kans meer.