Overlast door bijen bestrijden

Volwassen bijen hebben vooral suikers nodig als brandstof om in beweging te kunnen blijven. Zowel vrouwtjes- als mannetjesbijen drinken daarom nectar. Ze zijn meestal niet zo kieskeurig in de bloemen die ze hiervoor bezoeken. Hoewel veel bijen voor het stuifmeel dat ze verzamelen in meer of mindere mate gespecialiseerd zijn, zijn ze dit wat nectar betreft niet. Een knautiabij, die alleen op beemdkroon stuifmeel verzamelt, kan dus voor 'nectarbezoek' best op een distel neerstrijken.

Toch zijn er in het 'nectarbezoek' aan bloemen wel bepaalde voorkeuren te zien. Deze hebben veel te maken met de lengte van de tong, waarmee de bijen het nectar uit de bloem zuigen. De tonglengte van bijen verschilt per soort. Kleine bijtjes hebben gemiddeld kortere tongen dan grote, en ook tussen bijensoorten met dezelfde lichaamslengte bestaan soms grote verschillen in tonglengte. Akker- en tuinhommels hebben bijvoorbeeld een veel langere tong dan aardhommels. Hierdoor is een akkerhommel in staat om de nectar op te zuigen uit bloemen met een lange nectarbuis, zoals klavers, maar een aardhommel niet. Kleine bijtjes zie je vooral op bloemen waar de nectar niet te diep zit weggeborgen, zoals schermbloemen en composieten.

Bijen zijn goede insecten voor onze natuur en bestrijden is dan ook niet noodzakelijk. Zitten ze op een vervelende plaats kunnen wij u helpen. We hebben ook veel contact met imkers in de omgeving die de bijen ook kunnen komen weghalen.